Fortrydelsesret

  1. Fortrydelsesret 
    11.1 
    Kunden har ret til at træde tilbage fra ethvert køb foretaget på webshoppen Ascendic.dk (fortrydelsesret). Fortrydelsesretten er dog ikke gældende for køb af varer fremstillet efter kundens specifikationer.

11.2. 
Ønsker kunden at udøve sin fortrydelsesret, skal kunden meddele dette til Ascendic inden 14 dage efter varens modtagelse. Kunden skal fremsende en mail til info@Ascendic.dk med overskriften ”Fortrydelse af køb” Mailen skal indeholde følgende informationer:

Købers navn og leveringsadresse 
Nr. på ordrebekræftelsen 
Navn og tlf.nr. til kontaktperson. 
Begrundelse for returnering af varerne. 
11.3. 
Når kunden har meddelt Ascendic, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal kunden senest 14 dage senere, aflevere eller afsende varen til Ascendic (adresseinformation Bransagervej 10, 9490 Pandrup). Kunden afholder alle omkostninger i forbindelse med returnering af varen til Ascendic. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage og pakket som ved levering.

11.4. 
Når kunden har meddelt Ascendic, at kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, tilbagebetaler Ascendic uden unødig forsinkelse alle beløb modtaget fra kunden. Dette forudsætter dog, at varen er modtaget hos Ascendic eller at kunden har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret. I det omfang varens værdi er blevet forringet som følge af anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, vil et beløb svarende til værdiforringelsen blive fratrukket tilbagebetalingen fra Ascendic. Såfremt varen ikke returneres i original emballage og pakket som ved levering, vil omkostninger påført Ascendic som følge heraf blive fratrukket tilbagebetalingen fra Ascendic.

  1. Reklamation – Mangler 
    12.1. 
    Ascendic yder en produkt reklamationsret på 2 år gældende for materiale- og produktionsfejl og garanti på 1 år. Der dækkes ikke skader opstået ved forkert brug af produktet.

12.2. 
Såfremt kunden konstaterer, at der er mangler ved det leverede, skal kunden meddele dette til Ascendic inden rimelig tid efter, at disse mangler blev konstateret. Undlader kunden at give meddelelse inden rimelig tid, fortaber kunden retten til at påberåbe sig manglen. En meddelelse givet inden to måneder efter, at manglen blev konstateret, er dog altid rettidig.

12.3. 
I forbindelse med returneringen skal kunden oplyse Ascendic, hvori fejlen eller manglen består. Returnering eller reklamation skal ske til den adresse, som Ascendic vil informere dig om på mail.

12.4. 
Ved kundens rettidige reklamation over mangler i medfør af afsnit 12.2 har Ascendic ret til efter eget valg at foretage afhjælpning, at foretage omlevering eller give kunden forholdsmæssigt afslag i købesummen, og kunden har ikke ret til nogen yderligere erstatning eller kompensation. Hvis det hverken er muligt at udbedre manglerne eller levere en ny mangelfri vare, har kunden ret til at få refunderet købesummen mod at returnere varen eller at modtage et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Refundering vil foregå til den konto tilknyttet det kort, som der blev brugt ved købet i de tilfælde, hvor købet blev betalt via kort.

12.5. 
Ascendic påtager sig ikke noget ansvar over for kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Ascendic kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.